Prof. dr. hab. Ewa Sierko

Specjalista radioterapii onkologicznej

Jestem absolwentką Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Białymstoku i specjalistą II stopnia w dziedzinie radioterapii onkologicznej. W 2021 r. uzyskałam tytuł profesora nauk medycznych i nauk o zdrowiu.

Posiadam prawie 30 lat doświadczenia zawodowego.

Jestem kierownikiem Oddziału Radioterapii I Białostockiego Centrum Onkologii.  Piastuję również stanowisko profesora w Klinice Onkologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Konsultuję Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku w zakresie radioterapii onkologicznej.

Jestem współautorem łącznie ponad 262 prac naukowych, w tym ponad 60 doniesień zjazdowych na konferencjach zagranicznych i polskich, 1 monografii oraz 46 rozdziałów w podręcznikach medycznych polskich i anglojęzycznych. Łączny Impact Factor  publikacji w formie pełnej 147, punktacja MNiSW – ponad 3012,5, Indeks Hirscha – 15, Liczba cytowań – ponad 1000.

Byłam stypendystką:

– Dwukrotnie – Fundacji im. Jakuba hr. Potockiego

– Programu Rozwoju Regionalnego „Wyższa jakość kształcenia kluczem do rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku”  w ramach środków Unii Europejskiej.

Byłam wykładowcą na licznych konferencjach i kongresach polskich i międzynarodowych. Jestem koordynatorem Programu Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi na terenie województwa podlaskiego. Byłam promotorem prac doktorskich, magisterskich i licencjackich oraz kierownikiem/wykonawcą licznych badań naukowych z zakresu onkologii.

Mój gabinet onkologiczny dedykowany jest pacjentom i ich rodzinom, którzy chcą więcej wiedzieć, oczekują dokładnej, pogłębionej informacji na temat profilaktyki, diagnostyki i leczenia danej choroby nowotworowej, chcą zrozumieć swoją chorobę. Jestem też szczególnie zainteresowana leczeniem farmakologicznym bólu nowotworowego, od którego można chorego uwolnić i sprawić, że życie, pomimo choroby nowotworowej, nabierze nowych barw. Współpracuję z wieloma specjalistami, którzy są gotowi nieść pomoc zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą i kompetencjami zawodowymi.

Zapraszam do mego gabinetu onkologicznego mieszczącego się w samym sercu Białegostoku, u zbiegu ulic Legionowej i Akademickiej, nieopodal zielonych Białostockich Plantów, Kościoła Farnego oraz Ratusza Miejskiego.

Najważniejsze szkolenia:

Radioterapia onkologiczna

Indywidualne szkolenie w ramach stypendium Fundacji Jakuba hr. Potockiego

Indywidualne szkolenie dotyczące nowoczesnych technik radioterapii (radioterapia stereotaktyczna, radioterapia 4D, itd.) w Klinik und Poliklinik für Strahlentherapie und Radioonkologie, Universitätsklinikum Carl Gustav Carus w Dreźnie (Niemcy), kierowanej przez Profesora Michaela Baumanna- 2011r.

Indywidualne szkolenie w ramach stypendium ze środków Unii Europejskiej „Wyższa jakość kształcenia kluczem do rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku”

Indywidualne szkolenie z nowoczesnych technik radioterapii (tomoterapia, radioterapia stereotaktyczna, radioterapia wiązkami protonowymi i wiązkami jonów węgla, itd) w: Radiation Therapy and Oncology Department of the University in Heidelberg (Abteilung für Strahlentherapie und Radioonkologie Universitätsklinikum, Heidelberg, Niemcy) – 2011r.

2nd ESO/ESTRO Masterclass in Radiation Oncology

Cascais, Portugalia, 13-19.1.2010r.

Corocznie kongres ESTRO oraz ASTRO

Liczne kursy, kongresy i sympozja w Polsce i międzynarodowe

Indywidualne szkolenie w ramach stypendium Fundacji Jakuba hr. Potockiego

Indywidualne szkolenie dotyczące nowoczesnych technik radioterapii (radioterapia stereotaktyczna, radioterapia 4D, itd.) w Klinik und Poliklinik für Strahlentherapie und Radioonkologie, Universitätsklinikum Carl Gustav Carus w Dreźnie (Niemcy), kierowanej przez Profesora Michaela Baumanna- 2011 r.

Indywidualne szkolenie w ramach stypendium ze środków Unii Europejskiej „Wyższa jakość kształcenia kluczem do rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku”

Indywidualne szkolenie z nowoczesnych technik radioterapii (tomoterapia, radioterapia stereotaktyczna, radioterapia wiązkami protonowymi i wiązkami jonów węgla, itd) w: Radiation Therapy and Oncology Department of the University in Heidelberg (Abteilung für Strahlentherapie und Radioonkologie Universitätsklinikum, Heidelberg, Niemcy) – 2011 r.

2nd ESO/ESTRO Masterclass in Radiation Oncology

Cascais, Portugalia, 13-19.1.2010r.

Corocznie kongres ESTRO oraz ASTRO

Liczne kursy, kongresy i sympozja w Polsce i międzynarodowe

Nagrody i wyróżnienia:

 • Nagroda im. Franciszka Łukaszczyka Polskiego Towarzystwa Onkologicznego za najlepszą w kraju pracę w języku polskim (praca doktorska) z zakresu onkologii w roku 2001 – Warszawa 2002r.
 • Indywidualna Nagroda Naukowa Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej za dorobek będący podstawą habilitacji  – Warszawa 2013r.
 • Trzykrotnie Zespołowa Nagroda Naukowa Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej – Warszawa 2004r., 2005r., 2010r.
 • Zespołowa Nagroda Dydaktyczna Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej – Warszawa 2014r.
 • Trzykrotnie Zespołowa Nagroda Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej za najlepszą pracę opublikowaną w czasopismach anglojęzycznych w roku 2003r, 2004r i w 2018r
 • Liczne nagrody Rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku za działalność naukową i dydaktyczną
 • Dwukrotnie nominacja do Nagrody im. Krzysztofa Kanigowskiego
 • Odznaka „Bursztynowy Łuk Amazonki” – przyznana przez Klub Amazonki w Białymstoku
 • Dwukrotnie zaproszony współredaktor numerów Seminars in Thrombosis and Hemostasis
  • Hemostasis and angiogenesis in malignancy. Semin Thromb Hemost 2004: 30 (1), [Gest Editors: Wojtukiewicz MZ, Sierko E]
  • Inhibitors of hemostatic system in cancer: basic and clinical aspects. Semin Thromb Hemost 2007; 33 (7), [Gest Editors: Wojtukiewicz MZ, Sierko E]