Wizyta

Jak przygotować się do wizyty?

Postaraj się przypomnieć, jakie są objawy Twojej choroby, kiedy się one rozpoczęły, jak szybko nasilały się.

Przypomnij sobie, czy były choroby nowotworowe w Twojej rodzinie (rodzice, rodzeństwo, dzieci, wujkowie, ciocie, dziadkowie).

Czy w Twoim otoczeniu znajdują się znane Ci czynniki rakotwórcze (dym tytoniowy, alkohol, azbest, i inne)?

Przynieś ze sobą wszystkie karty informacyjne i wyniki badań dodatkowych (wynik badania histopatologicznego, tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, USG, badania rentgenowskiego, badania PET, scyntygrafii, mammografii, badania morfologicznego i biochemicznego krwi oraz moczu i innych) – dotyczących Twojej choroby nowotworowej. Jeżeli są to badania obrazowe (TK. MRI, PET) – postaraj zabrać się ze sobą płyty CD  z tym badaniem. Przeanalizowanie obrazu, a nie tylko opisu badania jest  bardzo ważne do podjęcia decyzji terapeutycznej.

Przynieś również karty informacyjne i wyniki badań dodatkowych dotyczących chorób innych niż nowotwory, ponieważ ocena stanu funkcjonowania innych narządów i tkanek  jest istotna dla zaproponowania optymalnej terapii przeciwnowotworowej.

Przynieś dokument (dowód osobisty z numerem PESEL), dzięki któremu będziemy mogli sprawdzić, czy jesteś ubezpieczony (warunek wystawienia recepty ze zniżką).

Rejestracja

tel. +48 85 60 00 512
w godzinach 8.00-18.00
poniedziałek - piątek